Phone :(+91)-88888869317

Past President

Sr.No Year President Hon. Secretary
1 2015-16 Shri. Ashish Garde Shri. Prasad Kokil
2 2014-15 Shri. Munish Sharma Shri Ritesh Mishra
3 2013-14 Shri. Milind (Hemant) Kank Shri. Ajeet Mulay
4 2012-13 Shri. Sunil Raithatha Shri. Munish Sharma
5 2011-12 Shri. Mukund Kulkarni Shri. Milind Kank
6 2010-11 Capt. Piyush Sinha Shri. Gurpreet Bagga
7 2009-10 Shri. Sacheen Mulay Shri. Ashish Garde
8 2008-09 Shri. Umesh Dashrathi Shri. Mukund Kulkarni
9 2007-08 Shri. Ketan Lakhani Shri. Ashish Garde
10 2006-07 Shri. S.S. Bhandiwad Shri. Umesh Dashrathi
11 2005-06 Shri. Sandeep Machhar Shri. Ketan Lakhani
12 2004-05 Shri. Gautam Nandawat Shri. Ketan Lakhani
13 2003-04 Shri. Shankar R. Jhunjhunwala Shri. Ketan Lakhani
14 2002-03 Shri. Mukund N. Bhogale Shri. Mohan Pendse
15 2001-02 Shri. C.P. Tripathy Capt. Piyush Sinha
16 2000-01 Cdr. Anil Save (Retd) Shri. S.R. Jhunjhunwala
17 1999-2000 Dr. U.N. Gaoli Shri. S.R. Jhunjhunwala
18 1998-99 Shri. Suresh Bapna Shri. Mukund N. Bhogale
19 1997-98 Shri. R.R. Jhunjhunwala Dr. U.N. Gaoli
20 1996-97 Shri. Satish Kagliwal Shri. Suresh Bapna
21 1995-96 Shri. M.K. Aggarwal Shri. J.S. Miani
22 1994-95 Shri. Rajkumar Dhoot Shri. M.K. Aggarwal
23 1993-94 Shri. N.K. Gupta Shri. R.R. Jhunjhunwala
24 1992-93 Shri. Arvind Machhar Shri. Mahesh Mehta
25 1991-92 Shri. Mohan Sharma Shri. Gautam Nandawat
26 1990-91 Shri. Madhur Bajaj Shri. Gautam Nandawat
27 1998-90 Shri. Ram Bhogale Shri. Mohan Sharma
28 1988-89 Shri. M.D. Save Shri. Mohan Sharma
29 1987-88 Shri. M.D. Save Shri. A.V. Joshi
30 1986-87 Shri. V.D. Jhunjhunwala Shri. K.V. Rammurthy
31 1985-86 Shri. V.D. Jhunjhunwala Shri. Ram Bhogale
32 1984-85 Shri. G.K. Jalan Shri. P.B. Ghate
33 1983-84 Shri. G.K. Jalan Shri. G.R. Rege
34 1982-83 Shri. G.K. Jalan Shri. N.G. Bhogale
Top