Phone:(+91)9823148979/8888889670

Past President

Sr.No Year President Hon. Secretary
1 2019-20 Shri. G. K. Sanganeria Shri. S. Z. Jaju
2 2018-19 Shri. Ram Bhogale Shri. Nitin Gupta
3 2017-18 Shri. Prasad Kokil Shri. V. N. Nandapurkar
4 2016-17 Shri. Grupreet Singh Bagga Shri. Dushyant Patil
5 2015-16 Shri. Ashish Garde Shri. Prasad Kokil
6 2014-15 Shri. Munish Sharma Shri Ritesh Mishra
7 2013-14 Shri. Milind (Hemant) Kank Shri. Ajeet Mulay
8 2012-13 Shri. Sunil Raithatha Shri. Munish Sharma
9 2011-12 Shri. Mukund Kulkarni Shri. Milind Kank
10 2010-11 Capt. Piyush Sinha Shri. Gurpreet Bagga
11 2009-10 Shri. Sacheen Mulay Shri. Ashish Garde
12 2008-09 Shri. Umesh Dashrathi Shri. Mukund Kulkarni
13 2007-08 Shri. Ketan Lakhani Shri. Ashish Garde
14 2006-07 Shri. S.S. Bhandiwad Shri. Umesh Dashrathi
15 2005-06 Shri. Sandeep Machhar Shri. Ketan Lakhani
16 2004-05 Shri. Gautam Nandawat Shri. Ketan Lakhani
17 2003-04 Shri. Shankar R. Jhunjhunwala Shri. Ketan Lakhani
18 2002-03 Shri. Mukund N. Bhogale Shri. Mohan Pendse
19 2001-02 Shri. C.P. Tripathy Capt. Piyush Sinha
20 2000-01 Cdr. Anil Save (Retd) Shri. S.R. Jhunjhunwala
21 1999-2000 Dr. U.N. Gaoli Shri. S.R. Jhunjhunwala
22 1998-99 Shri. Suresh Bapna Shri. Mukund N. Bhogale
23 1997-98 Shri. R.R. Jhunjhunwala Dr. U.N. Gaoli
24 1996-97 Shri. Satish Kagliwal Shri. Suresh Bapna
25 1995-96 Shri. M.K. Aggarwal Shri. J.S. Miani
26 1994-95 Shri. Rajkumar Dhoot Shri. M.K. Aggarwal
27 1993-94 Shri. N.K. Gupta Shri. R.R. Jhunjhunwala
28 1992-93 Shri. Arvind Machhar Shri. Mahesh Mehta
29 1991-92 Shri. Mohan Sharma Shri. Gautam Nandawat
30 1990-91 Shri. Madhur Bajaj Shri. Gautam Nandawat
31 1998-90 Shri. Ram Bhogale Shri. Mohan Sharma
32 1988-89 Shri. M.D. Save Shri. Mohan Sharma
33 1987-88 Shri. M.D. Save Shri. A.V. Joshi
34 1986-87 Shri. V.D. Jhunjhunwala Shri. K.V. Rammurthy
35 1985-86 Shri. V.D. Jhunjhunwala Shri. Ram Bhogale
36 1984-85 Shri. G.K. Jalan Shri. P.B. Ghate
37 1983-84 Shri. G.K. Jalan Shri. G.R. Rege
38 1982-83 Shri. G.K. Jalan Shri. N.G. Bhogale
Top